Om Bessy


BESSY er Dansk Vand- og Spildevandsforenings hjemmeside til indberetning af data til Statistik og Benchmarking. BESSY er en forkortelse for BEnchmarking- og StatistikSystem.

På baggrund af indberetningerne laver Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA) årligt en offentlig rapport 'Vand i tal'. Her er link til den nyeste udgave: www.danva.dk/vandital2023.

Målet med statistikken og benchmarkingen er at give kunderne, pressen og medlemmerne løbende information og viden om vandsektoren. Benchmarkingen bruges også af medlemmerne til at vurdere og analysere eget selskab og til at forbedre og effektivisere selskaberne.


Benchmarking og statistik for medlemmer af DANVA

Deltagerne i DANVA Statistik og DANVA Benchmarking har, efter oprettelse i BESSY, adgang til en lang række DANVA analyseredskaber, grafer, rapporter mv.


Herunder finder du yderligere information DANVA, DANVA Statistik & Benchmarking og BESSY:


Links

DANVAs hjemmeside
DANVAs hjemmeside om Benchmarking
Benchmarking Team